21 maj, 2024
Nyhet

Rättelse av inbjudan !

Vi har uppmärksammats på en felaktighet i inbjudan. I inbjudan anges att skepparen ska ha sjösäkerhetsutbildning, men det som gäller är att en på båten ska ha utbildningen, även om vi önskar att alla har säkerhetsutbildningen.