SRS och mmsi för egenkontroll

SRS-tal mmsi Egen-Kontroll

Lista i Båtnamnsordning.  Tryck här.