Information.

Ny information med anledning av regeringsbeslut den 12 maj.

Information Raymarine2star 2021-05-13.

Välkommen till OXELÖSUND och Raymarine2star 2021

Anmälan öppnar 1 februari 2021
Nyheter:
  1. Vår ambition är att göra det så Corona anpassat som möjligt.
  2. Vi startar seglingen söndagen den 30/5.
  3. Nya säkerhetsbestämmelserna är mer strikta vilket kräver att en av deltagarna ombord måste har gått den certifierade säkerhetsutbildningen.
  • Den förhatliga Coronan ett faktum och vi kan inte förlita oss på framgångar med vaccin även om vi hoppas. Att segla med Corona innebär att inte träffas och vi har infört egenkontroll på säkerheten och tagit bort middagen i programmet liksom skepparmötet. Du behöver bara komma upp göra ankomstanmälan och då få nummerlapp. All övrig kommunikation sker över den officiella hemsidan.
  • Vi statar en dag tidigare det gör för att möjliggöra för de båtar som deltar i Sandhamn open att få en dag extra för transport plus att anpassningarna för Corona förhindrar oss att ha den trevliga seglarmiddagen.
  • Undantag inte kan göras från vissa bestämmelsen i kategori 3, ett beslut som togs så sent som den 16 december av SSF. Vi har lyckats få utbildningen till ett bra pris dvs SEK 1500 med månatliga utbildningstillfällen. Utbildningen är bra och det har länge varit vår ambition att sjösäkerhets utbildningen skall vara en naturlig del i att segla shorthand på havet. Anmäl er snarast på sjösäkerhets hemsida och uppge raymarine2star. Utbildningen är Corona anpassad och innehåller inga bassängmoment och är helt webbaserad.

Säkerhetskurser för havskappseglare – Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB (seasafety.se)