Visa Anmälningslistor

Visa Inbjudan


Preliminär anmälan till Raymarine2star - 2023

(Definitiv anmälan(ger turordningen) registreras när avgiften ankommit OXSS: bankgiro 585-8220 (ange först båtnamn) Se Inbjudan för detaljer)

(Deltagarantalet är begränsat till 125 (ca 20 def. anmälda brukar utgå av olika anledningar) )

(Fält märkta med * är obligatoriska.Fält märkta med V visas på anmälningslistan.)

(Ändringar/kompletteringar, vänligen sänd ett mail till 2star@oxss.nu)


SRSs-TALET kommer/skall komma från:
Standard-tabellen (när den publiceras 2023)
Från eget mätbrev (när det publiceras 2023)

Matintresse:
Tänker beställa frysta matlådor (Ej bindande).

Beräknar ha:(Delsorteringsbegrepp på deltagarlistan)
Minst 1 kvinna ombord(Ej bindande). (Vandringspris)
Minst 1 ungdom(född 1997 eller senare) ombord (Ej bindande).(Vandringspris)

Båttypen tillhör Fabrikatet: (Delsorteringsbegrepp på deltagarlistan)
J-båt.(Vandringspris)
Dehler.(Vandringspris)
Arcona.
Linjett.
Fareast.
X-båt.OBS!! Du skall automatiskt komma till anmälningslistan när du trycker REGISTRERA nedan, om du fyllt i korrekt.
Kontrollera via anmälningslistan att du blivit registrerad/anmäld.
Annars står felen i rött överst på den här sidanExakt BåtNamn 2022:
 
Hämtar viss info från 2022. Mobil o E-post måste fyllas i igen av aktualitetsskäl.

Båtinformation
BåtNamn: V*
BåtTyp: V*
Mätbrevsnr: V (Befintligt mätbrevsnummer (om finnes) (konstant hos SSF))
SRSs-tal: V* (Använd decimalpunkt. Dvs tex 1.36. OBS det SRSs-tal du vet nu)
MMSI-nr: V (Alla skall ha ett MMSI-nr, erhålles från Post och telestyrelsen från VHF-numret )
LOA (m): V* (Anges i meter. För Positionssidan) )
Bredd (m): V (Anges i meter med en dec. För Positionssidan och Bryggplatsbredd) )
Segelnr: V* (Ange bara Numret, UTAN Nationsbeteckning )
VHF: V*
Sponsor: V

Skeppare
Efternamn: V*
Förnamn: V*
Födelseår: * (Årtalet räcker)
Klubb: V* (Ange helst förkortning enl SSF, klubben skall vara ansluten till SSF)
Gatuadress: *
Postnummer: *
Postort+Land: *
Telefon hem: *
Mobiltelefon: * (Viktigt!! SMS under seglingen (söndag-torsdag) Syntaxexempel: 0768153303)
E-post: * (All kommunikation innan start/efter målgång sker med mail )
E-post igen för stavningskontroll: * (All kommunikation/erbjudanden innan start/efter målgång sker med mail )
Blogg: V (Bloggadress inför/under seglingen som vi kan länka till )
Tröjstorlek: *
Antal Fullföljda 2Star hos OXSS: V (Antal fullföljda 2star (tom 2022 finns på hemsidan/Historik) )

Besättning
Efternamn: V
Förnamn: V
Födelseår: (Årtalet räcker)
Gatuadress:
Postnummer:
Postort+Land:
Telefon hem:
Mobiltelefon: (Syntaxexempel: 0768153303)
E-post: (All kommunikation/erbjudanden innan start/efter målgång sker med mail )
Tröjstorlek:
Antal Fullföljda 2Star hos OXSS: V (Antal fullföljda 2star (tom 2022 finns på hemsidan/Historik))

Övrig information
Övrigt:
 Vid betalning ange Båtnamn +namn + Båttyp

OBS!! Du skall automatiskt komma till anmälningslistan när du trycker REGISTRERA ovan, om du fyllt i korrekt.
Kontrollera via anmälnigslistan att du blivit registrerad/anmäld.
Annars står felen i rött överst på den här sidan
.