Deltagarlista för Raymarine2star 2022 UNGDOM ordnad efter Def Anmäld=Betald startavgift, därefter av Prel anmäld.


Nr    BåtNamnBåttypKlubbSRSsCertmmsiLoa(m)BreddSegelnrVHFFörnamn_sEfternamn_sAntal 2star_sFörnamn_bEfternamn_bAntal 2star_bPrel AnmäldDef AnmäldEgen BloggSponsor(Personlig=>länk)DamUngd

1    Who ValleySwan 65VSS1.143E4365265726770205,012345SFE3203PetterHolmberg2OlofHolmberg1220131220201J