Corona

Raymarine2star 2020

Corona viruset ställer till stora problem och dess framfart och regler för att skydda oss alla följs noga av oss.

Vi jobbar vidare med seglingen med de konsekvenser som aktuell smittspridning för med sig.

Redan nu ser vi att seglingen kommer att få en rad förändringar såsom sätt att kommunicera mm. Detta återkommer vi till.

Vi har noterat SSF strikta regler som förbjuder kappseglingar med mer än 50 deltagare under rådande evenemangsbegränsning.

Vår ambition är att genomföra Raymarine2star och vi kommer att senast 1 maj kommunicera om vår ambition går att verkställa med då rådande corona situation.

Med vänliga hälsningar

OXSS

  (Frågor besvaras av Hans Johansson 0705183660 , hans.johansson@estbroten.se  )